człowiek
…słowo
stało się
ciałem
Błąd, przejęzyczenie, ja
Marionetka w rękach Boga

czy naprawdę uważasz, że TO JEST DOBRE?